ประชุมสภามหาวิทยาลัย
กำหนดการประชุมคณบดี และ คบม. ประจำปี 2554
 
หลักการ  
  • ประชุมคณบดีทุกวันพฤหัสบดี และประชุม คบม. ทุกวันศุกร์แรกของเดือน
 
  • สถานที่ประชุม ประชุมที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 5 ครั้ง วิทยาปัตตานี 4 ครั้ง
    ประชุมที่วิทยาเขตตรัง สุราษฎร์ธานี และตรัง วิทยาเขตละ 1 ครั้ง
 
ดูตารางการประชุมได้ที่ http://www.general.psu.ac.th/data/word/meeting.pdf  
 
 
contact us : hatyai-pr@psu.ac.th